Str. Maica Domnului, nr 6, Sector 2, Bucuresti.
0727791146

Constatari Gothaer

Constatari Gothaer

Constatari Gothaer

Asistenta la constatatarea daunelor de catre inspectorii de dauna GOTHAER. Oferim servicii complete de asistenta, programare, intocmire documente pentru constatare, notificare asigurator pentru autoturismele care se repara in unitatile noastre colaboratoare. Asistenta este oferita de catre un inspector Constatare Daune acreditat I.S.F. Toate reparatiile se deconteaza direct de catre asigurator conform legii. Asiguram cel mai inalt nivel calitativ.

Constatari Gothaer

Despre Companie

Gothaer Asigurari Reasigurari S.A. este o societate pe actiuni care are ca obiect de activitate “alte activitati de asigurari, exceptand asigurarile de viata”, cod CAEN 6512 si cod LEI 5299000TL4WT47U3ZG88. Societatea noastra este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12276/2006, CUI 18892336, fiind autorizata de Autoritate de Supraveghere Financiara (fosta Comisie de Supraveghere a Asigurarilor) sub numarul RA057/06.12.2006.

Documentele necesare intocmirii dosarului de dauna

– Formular avizare daune auto,
– Copia politei de asigurare RCA a vinovatului,
– Copia documentului de identificare (CI) a pagubitului sau imputernicitului acestuia,
– Copia permisului de conducere al persoanei care se afla la volan la momentul producerii accidentului,
– Copia certificatului de inmatriculare al vehiculului vinovat de producerea accidentului,
– Copiile documentelor de proprietate ale bunului avariat (certificat de inmatriculare, carte de identitate),
– Documentul de Constat Amiabil (daca a fost intocmit),
– Proces verbal, Anexa 2 sau orice alt act emis de politie din care sa reiasa cum s-a produs accidentul, momentul producerii evenimentului si cine s-a facut vinovat de producerea accidentului.

Constatari Gothaer

 “Personalul care efectuează constatarea daunelor este avizat de A.S.F. pe baza certificării iniţiale şi
a validării continue a competenţelor profesionale de către Institutul de Studii Financiare”